SPECIALISTA NA PROJEKTOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Úvodní strana | TYPOVÉ DOMY HOUSEPROJEKTVíce informací → Rozsah typového projektu

Rozsah typového projektu

IMG_1194.JPG

Firma HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o. přichází s vlastní řadou typových rodinných domů z ekologicky šetrného materiálu Ekopanel - panely z lisované slámy. Základem těchto domů je dřevěná rámová konstrukce, která se z vnější i vnitřní strany opláští deskami Ekopanel, mezi které se vkládá tepelná izolace. Z desek Ekopanel se vytváří také příčky, podhledy stropu, podhledy krovu. Vzniká tak difúzně otevřená konstrukce, čili konstrukce , která dýchá a není uzavřena žádným polystyrénem nebo fóliemi. Při dodržení konstrukčích detailů stavby tak dosáhneme toho, že je dům úsporný na provoz - energie na vytápění, a dobře se v něm žije.

Psát zde o Ekopanelu by znamenalo vytvořit stránku jen o tomto zajímavém stavebním materiálu a na typové projekty by nezbylo místo. Místo toho doporučujeme zájemcům kouknout na webovky www.ekopanely.cz.

¤ 

ROZSAH TYPOVÉHO PROJEKTU:

Typový projekt z produkce firmy HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o. vždy obsahuje:

› stavební část projektu - výkresy základů (varianta standardní základové pásy + deska, zemní vruty, základové pásy s pilířky ze ztraceného bednění, základová deska), půdorys, strop, střechu, řez domem, pohledy, výpis oken a dveří, skladby konstrukcí, základní detaily

› vnitřní zdravotechniku - výkresy vnitřní kanalizace a vodovodu, solární ohřev vody, v případě požadavku i plynoinstalaci

› vytápění - výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností a především návrh topidel, kotle a podobně - nabízíme výběr buď standardní plynové topení s radiátory nebo elektrokotlem, infratopení Wellina, topné fólie

› elektroinstalace - výkresy s umístěním zásuvek, vypínaču, svítidel a podobně

› statickou zprávu, požárně bezpečnostní řešení

Typový projekt neobsahuje:

‹ umístění domu na pozemek s projektem přípojek, domovní ČOV, zpevněné plochy, oplocení, rozhledové trojúhelníky

‹ zásady organizace výstavby

‹ průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, energetický štítek

‹ měření radonu, hydrogeologický posudek

Tyto části projektu Vám zpracuje Váš projektant nebo je možné objednat je za úplatu také u nás!

¤

DŮLEŽITÉ INFORMACE K OBJEDNÁVCE TYPOVÉHO PROJEKTU:

→ Jak mám projekt objednat? Napište objednávku na e-mail chcistavetdum@gmail.com. V objednávce uveďte Vaše jméno (manželé uvádějí obě jména), vybraný typ domku, Vaši adresu trvalého bydliště, Vaše telefonní číslo a mejlovou adresu, číslo parcely a katastrální území, kde budete dům stavět. Do 24 hodin Vás kontaktujeme a vše důležité domluvíme telefonicky. 

Projekty jsou variabilní, máte možnost výběru konstrukcí základů (běžné základové pásy s deskou, ale také zemní vruty, založení na pásech s pilíři ze ztraceného bednění, založení na základové desce), a výběru vytápění (plyn + radiátory, elektrokotel + radiátory, infratopení, topné fólie). Prosím, v objednávce uveďte Vaši volbu základů a topení, případně jestli vůbec chcete plyn realizovat. Nevíte-li, probereme to telefonicky.

→ Jsou možné změny projektu? Ano. Bezplatně můžete získat projekt domu zrcadlově obrácený. Budete-li vyžadovat změny v domě, napište nám e-mail s popisem požadovaných změn a my Vám zašleme cenovou nabídku. Drobné změny provedeme zdarma.

→ Je objednávka projektu závazná? Ano, ve chvíli doručení Vaší objednávky na náš e-mail, vzniká závazný smluvní vztah. Přesto máte právo do 14-ti dnů od objednávky odstoupit, ale v tu chvíli budeme od Vás požadovat smluvní sankci 5000 Kč. Zrušení objednávky do 24 hodin od doručení na náš e-mail je bezplatné.

→ Jak dlouho trvá dodání typového projektu? Standardní doba dodání je 30 kalendářních dnů. V případě, že máme v dobu objednání Vámi vybraného projektu vetší množství zakázek a nebudeme schopni termín dodržet, budeme Vás neprodleně informovat o termínu dodání.

→ Jak je to s placením dodání typového projektu? Po potvrzení Vaší objednávky Vám bude vystavena a zaslána zálohová faktura na částku 5000 Kč. Zbytek částky bude vyúčtován až při dodání projektu. Projekt je zasílán na dobírku nebo doporučeně poštou po doplacení zbývající částky.

→ Kolik paré výkresu obdržím? Standardně 4 paré, další paré lze doobjednat za příplatek 1500 Kč.  

→ Jakou formou mi bude projekt předán? Nejčastěji posíláme projekt na dobírku. V případech, kdy zákazník zaplatí celou cenu dopředu, posíláme projekty doporučeně poštou nebo osobně předáváme.

Soubory ke stažení

Objednávka projektu typového domu

 

 

 TOPlist